Handel ludźmi na półwyspie Synaj, zwłaszcza przypadek Solomona W. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie handlu ludźmi na Synaju, w szczególności w sprawie przypadku Solomona W. (2012/2569(RSP))