Pisemne zapytanie E-1722/10 skierował: Proinsias De Rossa (S&D) do Komisji. Pracownicy i pilne środki wsparcia mające na celu ustabilizowanie warunków na rynku