Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/9/WE odnosząca się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Tekst mający znaczenie dla EOG)