Pisemne zapytanie E-007977/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji. Roszczenia odszkodowawcze europejskich obywateli lub ofiar w związku z epidemią zakażeń bakterią E. coli