Decyzja o podjęciu środka odnoszącego się do reorganizacji Commercial Value Insurance A.Α.Ε. (Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)