Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2220/85 1985 m. liepos 22 d. nustatantis bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams