Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2220/85, 22. juuli 1985 , millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad