Pisemne zapytanie E-1515/10 skierował: Diogo Feio (PPE) do Komisji. Kuba – skutki śmierci Orlando Zapaty