Pisemne zapytanie E-7063/08 skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. praw pracowników grupy przedsiębiorstw Investar