Produkty lecznicze — Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych w drugim półroczu 2007 r. przez państwa EFTA należące do EOG