Pisemne zapytanie E-2162/08 skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji. europejskich nakazów aresztowania