Pisemne zapytanie E-005215/11 Barry Madlener (NI) do Rady. Wystąpienie Grecji ze strefy euro