Pisemne zapytanie E-001775/11 Willy Meyer (GUE/NGL) do Komisji. Oceny żywności i karmy dla zwierząt w Hiszpanii pod kątem zdrowotnym