Uredba Komisije (ES) št. 574/2008 z dne 19. junija 2008 o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004