Nariadenie Komisie (ES) č. 574/2008 z  19. júna 2008 , ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004