Komisijas Regula (EK) Nr. 574/2008 ( 2008. gada 19. jūnijs ), ar kuru nepiešķir eksporta kompensāciju par sviestu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004