Sprawa C-71/08: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 14 października 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej