Sprawa C-91/10: Postanowienie Trybunału z dnia 29 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Breda — Niderlandy) — VAV-Autovermietung GmbH przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roosendaal (Artykuł 104 §3 akapit pierwszy regulaminu postępowania — Swoboda świadczenia usług — Artykuły 49 WE — 55 WE — Pojazdy samochodowe — Użycie w państwie członkowskim pojazdu samochodowego zarejestrowanego i wypożyczonego w innym państwie członkowskim — Opodatkowanie tego pojazdu w pierwszym państwie członkowskim przy jego pierwszym użyciu na drogach krajowych)