Pisemne zapytanie E-2664/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. wybicia ptaków chronionych na Cyprze