2011 m. liepos 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 68/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)