Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5289 – Agusta/CAE/Rotorsim) Tekst mający znaczenie dla EOG