Pisemne zapytanie E-5313/09 skierował: Marc Tarabella (S&D) do Komisji. Kryzys mleczny i sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego