Pisemne zapytanie E-009795/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. Uwzględnienie aspektu płci w następnych wieloletnich ramach finansowych