Pisemne zapytanie E-001514/11 Diogo Feio (PPE) do Komisji. Tanie paliwa