Wstępny projekt budżetu korygującego nr 9 do budżetu ogólnego na 2009 r.- Zestawienie wydatków - Według sekcji - Sekcja III : Komisja