Sprawa T-345/08 i T-357/08: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Rubinstein i L’Oréal przeciwko OHIM — Allergan (BOTOLIST i BOTOCYL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowne wspólnotowe znaki towarowe BOTOLIST i BOTOCYL — Wcześniejsze graficzne i słowne krajowe znaki towarowe BOTOX — Działanie ze szkodą dla renomy — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))