Sprawa F-90/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. — Ernotte przeciwko Komisji