Sag F-90/09: Kendelse afsagt af Personaleretten den 16. september 2010 — Ernotte mod Kommissionen