Věc F-90/09: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. září 2010 — Ernotte v. Komise