Pisemne zapytanie E-010065/11 Kriton Arsenis (S&D) do Komisji. Zanieczyszczenie spowodowane ściekami odprowadzanymi z pralek