SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA RADY w sprawie wdrażania krajowego planu działania przyjętego przez Polskę w ramach rozporządzenia Rady (WE) 338/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczącego dostosowania kwot, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 r. do 2011 r.