Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/38.432 — Profesjonalne kasety video