Mediacja w sprawach cywilnych i handlowych #***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (15003/5/2007 — C6-0132/2008 — 2004/0251(COD))