Pisemne zapytanie P-008434/11 Andrea Zanoni (ALDE) do Komisji. Niewłaściwa transpozycja do włoskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne