Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad současného vývoje energetických trhů na průmyslové hodnotové řetězce v Evropě