Pisemne zapytanie E-6900/10 Mara Bizzotto (EFD) do Komisji. Wydobywanie itru w UE