Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich — Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) — Dyrekcja E „Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich I” (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2010/10262