Pisemne zapytanie E-007902/11 Britta Reimers (ALDE) do Komisji. Opublikowanie sprawozdania zatytułowanego Ocena ram prawnych UE w dziedzinie żywności i paszy zmodyfikowanej genetycznie