Protokół ustaleń między Komisją Europejską a Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej