Pisemne zapytanie E-5840/10 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Rynek gazu UE