Pisemne zapytanie E-8572/10 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Ograniczanie śmiertelności wśród dzieci