Pisemne zapytanie E-001175/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji. Mur pomiędzy Grecją a Turcją