Opinia Komitetu Regionów „Integracja społeczna i gospodarcza Romów w Europie”