Pisemne zapytanie E-2227/08 skierowane przez: Gary’ego Titleya (PSE) do Komisji. PHORM