Pisemne zapytanie E-1467/10 skierowała: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. Wsparcie na rzecz rewitalizacji miast