Pisemne zapytanie E-006193/11 Laurence J.A.J. Stassen (NI) i Lucas Hartong (NI) do Komisji. Odprowadzanie środków z programu Galileo do budżetu UE