Opinia Komitetu Regionów „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”