Pomoc państwa — Hiszpania — Pomoc państwa C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) — Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, Alicante — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)