Pisemne zapytanie E-6140/10 João Ferreira (GUE/NGL) do Komisji. Działania podjęte w następstwie deklaracji UE w sprawie Palestyny z 2009 r.