Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5383 — Salzgitter/Norddeutsche Affinerie) Tekst mający znaczenie dla EOG